Năm 2018 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lần đầu tiên thay đổi phương án tuyển sinh bằng cách xác định chỉ tiêu và điểm chuẩn vào từng ngành và chuyên ngành đào tạo trong năm 2018.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh riêng từng ngành

Trên Website chính thức, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh theo 2 phương thức:

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên trường phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo.

Đây là thông tin tuyển sinh mới nhất mà nhà trường thông báo tới toàn thể các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào năm 2018 để em lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình.

Thông tin tuyển sinh từng ngành Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

Nhóm I gồm có 7 ngành:

Ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu Chuyên ngành
Ngành Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 400 Kinh tế kế hoạch và đầu tư
Quản lý nguồn nhân lực
Thẩm định giá
Bất động sản
Ngành Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 600 Quản trị
Quản trị chất lượng
Quản trị khởi nghiệp
Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 500 Kinh doanh quốc tế
Ngành Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07 200  
Ngành Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 200  
Ngành Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 750 Tài chính công
Thuế
Ngân hàng
Tài chính
Ngành Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 800 Kế toán công
Kế toán doanh nghiệp
Kiểm toán
    Tổng (I) 3.45  

Nhóm II gồm có 25 chuyên ngành:

Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp Chỉ tiêu Ngành
xét tuyển
Kinh tế học ứng dụng 7310101_01 A00, A01, D01, D96 50 Ngành Kinh tế
Kinh tế nông nghiệp 7310101_02 A00, A01, D01, D96 50
Kinh tế chính trị 7310101_03 A00, A01, D01, D96 50
Quản trị bệnh viện 7340101_01 A00, A01, D01, D07 100 Ngành QTKD
Ngoại thương 7340120_01 A00, A01, D01, D07 100 Ngành KDQT
Quản trị lữ hành 7810103_01 A00, A01, D01, D07 50 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn 7810201_01 A00, A01, D01, D07 50 Ngành Quản trị khách sạn
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 7810201_02 A00, A01, D01, D07 50
Thuế trong kinh doanh 7340201_01 A00, A01, D01, D07 50 Ngành Tài chính – Ngân hàng
Quản trị hải quan – ngoại thương 7340201_02 A00, A01, D01, D07 50
Ngân hàng đầu tư 7340201_03 A00, A01, D01, D07 50
Thị trường chứng khoán 7340201_04 A00, A01, D01, D07 50
Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm 7340201_05 A00, A01, D01, D07 50
Đầu tư tài chính 7340201_06 A00, A01, D01, D07 50
Tài chính quốc tế 7340201_07 A00, A01, D01, D07 50
Toán tài chính 7310108_01 A00, A01, D01, D07 (*) 50 Ngành Toán kinh tế
Thống kê kinh doanh 7310107_01 A00, A01, D01, D07 (*) 50 Ngành Thống kê kinh tế
Hệ thống thông tin kinh doanh 7340405_01 A00, A01, D01, D07 (*) 50 Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Thương mại điện tử 7340405_02 A00, A01, D01, D07 (*) 100
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 7340405_03 A00, A01, D01, D07 (*) 50
Công nghệ phần mềm 7480103_01 A00, A01, D01, D07 (*) 50 Ngành Kỹ thuật phần mềm
Tiếng Anh thương mại 7220201_01 D01, D96 (*) 150 Ngành Ngôn ngữ Anh
Luật kinh doanh 7380101_01 A00, A01, D01, D96 100 Ngành Luật
Luật kinh doanh quốc tế 7380101_02 A00, A01, D01, D96 50
Quản lý công 7340403_01 A00, A01, D01, D07 50 Ngành Quản lý công

Tổ hợp các môn xét tuyển bao gồm có: 

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Theo đó, tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2, cụ thể:

– Điểm bài thi toán nhân hệ số 2 đối với các chuyên ngành: Chuyên ngành toán tài chính, thương mại điện tử, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, thống kê kinh doanh, hệ thống thông tin kinh doanh, công nghệ phần mềm

– Điểm bài thi tiếng Anh hệ số 2: đối với chuyên ngành tiếng Anh thương mại

Ngoài chương trình đào tạo cơ bản, nhà trường còn dành 200 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo các cử nhân tài năng ( ngành quản trị, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, kế toán) và 800 chỉ tiêu xét tuyển cho các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ( gồm quản trị, kinh doanh quốc tế, tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, ngoại thương, kinh doanh thương mại, marketing, kiểm toán). 

Mọi thông tin về tuyển sinh Cao đẳng, Đại học được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại trang tin: https://thptquocgia.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *