Lưu ý khi coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Bộ GD&ĐT có những hướng dẫn cho cán bộ coi thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trong đó có phần coi thi đối với bài thi Khoa học cán bộ coi thi nên lưu ý những vấn đề sau.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm trước

Lưu ý khi coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Với trường hợp thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp.  Bộ GD&ĐT hướng dẫn: Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, cán bộ coi thi thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó cán bộ coi thi phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng lịch thi đã công bố.

Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệp, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học, Giáo dục công dân) là những môn cuối cùng của bài thi Khoa học.

Riêng đối với thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần thứ nhất và thứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Đối với thí sinh tham gia thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản Phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Đối với thí sinh chỉ tham gia thi 1 môn thành phần trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay thì. Thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.  Ngay sau khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai, sau khi thi xong môn thi cuối cùng theo đăng ký của thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho phép ra ngoài phòng thi; thí sinh phải đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh.

Cán bộ coi thi thứ 2 chịu trách nhiệm giám sát không để thí sinh khác xâm phạm Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; thí sinh phải chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi.

Theo chia sẻ của giảng viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp khoa học Xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho Cán bộ coi thi để kiểm soát; cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *