Học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh doanh

Dựa vào mức học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành kinh doanh, sinh viên sẽ có sự cân nhắc kỹ càng về ngôi trường phù hợp với năng lực bản thân lẫn điều kiện kinh tế trước khi làm thủ tục nhập học.

<center><em>Học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh doanh như thế nào?</em></center>

Học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh doanh như thế nào?

Nhóm ngành kinh doanh nằm trong nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH nhất năm 2021. Dưới đây là học phí các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm Kinh doanh của một số trường đại học tiêu biểu để phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Trường Đại học Ngoại thương

Năm 2021, trường Đại học Ngoại thương tuyển 3.990 sinh viên theo 6 phương thức, trong đó bổ sung cách lấy kết quả đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia.

Nhóm ngành Kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương có nhiều ngành/chương trình đào tạo như: Ngành Quản trị Kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế,…

Theo đó, học phí dự kiến với chương trình đại trà là 20 triệu đồng/năm. Học phí chương trình chất lượng cao dự kiến là 40 triệu đồng/năm, chương trình tiên tiến dự kiến 60 triệu đồng/năm.

Học viện Tài chính

Học viện Tài chính đào tạo các ngành Kinh doanh như: Kiểm toán, Kế toán, Quản trị kinh doanh,…

Học phí chương trình chuẩn dự kiến năm học 2021 – 2022 là 15 triệu đồng/năm (60 triệu đồng/khóa học). Từ năm học 2022 – 2023 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 10%/1 năm học).

Chương trình chất lượng cao là 45 triệu đồng/năm (180 triệu đồng/khóa học).

Học viện Ngân hàng

Nhóm ngành Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng gồm có: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán.

Theo đó, học phí học hệ đại học chính quy (hệ đại trà) do Học viện Ngân hàng cấp bằng năm học 2020-2021 là 9,8 triệu đồng/năm học. Mức học phí năm học 2021-2022 Học viện Ngân hàng sẽ áp dụng theo quy định mới về khung học phí của Chính phủ.

Học phí chương trình chất lượng cao trong nước khoảng 30 triệu đồng/năm học.

<center>><em>Nhóm ngành kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH nhất năm 2021</em></center>

Nhóm ngành kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH nhất năm 2021

Trường Đại học Tài chính – Marketing

Nhóm ngành Kinh doanh tại trường Đại học Tài chính – Marketing có nhiều ngành như: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kế toán.

Theo đó, học phí đại học chính quy chương trình đại trà: 18,5 triệu đồng/năm học.

Học phí đại học chính quy chương trình chất lượng cao: 36,3 triệu đồng/năm học.

Học phí đại học chính quy chương trình đặc thù các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 22 triệu đồng/năm học.

Học phí đại học chính quy chương trình quốc tế: 55 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhóm ngành Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân có các ngành như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Bất động sản,…

Học phí hệ chính quy chương trình chuẩn năm học 2021-2022 theo ngành học từ 15 đến 20 triệu đồng/năm học, tăng khoảng một triệu đồng. Học phí với các chương trình đặc thù từ 40 đến 60 triệu đồng/năm học. Trường tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định 86/2015.

Trường Đại học Thương mại

Năm 2021, trường Đại học Thương mại tuyển 4.000 sinh viên cho hơn 20 ngành và chuyên ngành đào tạo, tăng 200 chỉ tiêu với năm ngoái, trong đó tối thiểu 82% tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm ngành Kinh doanh tại trường Đại học Thương mại gồm có: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế,…

Học phí dự kiến năm học 2021-2022 cho chương trình đại trà từ 15,7 đến 17,3 triệu đồng/năm học; chất lượng cao từ 30,4 đến 33,5 triệu đồng/năm học; đào tạo theo cơ chế đặc thù từ 18,9 đến 20,8 triệu đồng/năm học. Mức tăng học phí từng năm so với năm trước liền kề tối đa 10%.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *