Đề thi thử GDCD thpt quốc gia 2017 tham khảo mới nhất

Đề thi thử gdcd thpt quốc gia 2017 lần này là của Sở GD&ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn dành cho thí sinh tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. 

Đề thi thử GDCD thpt quốc gia 2017 tham khảo mới nhất

Toàn bộ đề thi thử GDCD thpt quốc gia 2017 

Câu 1: Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. Nội dung này thể hiện quyền

A. phát triển của công dân.             B. học tập của công dân.

C. sáng tạo của công dân.               D. dân chủ của công dân.

Câu 2: Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức , cá nhân là mục đích của việc thực hiện quyền

A. được phát triển.                                                 B. khiếu nại.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.                  D. tố cáo.

Câu 3: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được thực hiện tại các hội nghị toàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình về các chủ trương và mức đóng góp bằng cách

A. không đồng tình với quyết định của chính quyền.

B. biểu quyết công khai và bỏ phiếu kín.

C. không có biểu hiện gì.

D. tự do phát biểu ý kiến.

Câu 4: Trong quan hệ cụ thể giữa người lao động và người sử dụng lao động, quyền bình đẳng trong lao động của công dân được thực hiện thông qua

A. hợp đồng mua bán.                  B. hợp đồng lao động.

C.phân công lao động.                 D. hợp đồng kinh doanh.

Câu 5: Xóa đói giảm nghèo là một nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực

A.kinh tế.         B. văn hóa.             C. xã hội.         D. việc làm.

Câu 6: Việc phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội đã thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

A.Dân tộc.       B.Tôn giáo.        C.    Xã hội.         D.    Giai cấp.

Câu 7: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học – công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó là quyền gì của công dân?

A.Phát triển.         B. Sáng tạo.       C. Tự do.         D. Học tập.

Câu 8: Pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xác định trong phạm vi nào dưới đây?

A.Một cộng đồng dân cư.          B. Một dân tộc.

C. Một vùng, miền.                    D. Một quốc gia.

Câu 9: Pháp luật quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân nhằm đảm bảo cuộc sống

A.tự do trong xã hội dân giàu nước mạnh.

B. tự do trong xã hội dân chủ văn

C. tự chủ trong xã hội dân chủ văn

D. hạnh phúc trong xã hội dân chủ văn

Câu 10: Để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức, pháp luật là một phương tiện

A.đặc thù.     B. quan trọng.         C. quyết định.       D. chủ yếu.

Câu 11: Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập, quyền này thể hiện các dân tộc được bình đẳng về

A.xã hội.                B. giáo dục.         C. văn hóa.           D. kinh tế.

Câu 12: Lỗi vi phạm pháp luật là lỗi

A.cố ý.            B. cố ý hoặc vô ý.        C.vô ý.         D. cố ý và vô ý.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người đã bị Tòa án quyết định  đưa ra xét xử gọi là

A.bị kết án.           B. bị can.         C. bị cáo.      D. bị hại.

Câu 14: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra, theo qui định của pháp luật có độ tuổi là

A.từ đủ 18 tuổi trở lên.             B. từ đủ 16 tuổi trở lên.

C.  từ đủ 15 tuổi trở lên.          D. từ đủ 17 tuổi trở lên.

Câu 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc

A.giới tính, tuổi tác, tôn giáo.        B. địa vị, độ tuổi, tôn giáo.

C. địa vị, giới tính, tôn giáo.           D. tuổi tác, địa vị, tôn giáo.

Thí sinh có thể tải về đầy đủ toàn bộ: “Đề thi thử GDCD thpt quốc gia 2017” tại đây để tham khảo và ôn luyện.

(Nguồn: THPTQUOCGIA.ORG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *