Đại học Sư phạm Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Là 1 trường lớn thú hút được rất nhiều thí sinh ở Vùng Đông Bắc theo học, năm 2017 Đại học Sư phạm Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học năm 2017.

Chỉ tiêu cụ thể vào Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Theo thông tin tuyển sinh thì chỉ tiêu cụ thể vào các ngành của Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2017 như sau:

Phương thức xét tuyển Năm nay, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

Năm 2017 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét tuyển bằng 3 phương thức tùy từng ngành cụ thể như sau:

Các ngành xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017:

Bao gồm : SP Toán; SP Tin; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; SP Tiếng Anh; GD Chính trị; GD Tiểu học; Giáo dục học (SP Tâm lý – Giáo dục).

Ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu (hát; kể chuyện). Ngành Giáo dục Thể chất: xét tuyển theo học bạ.

Ngành Sư phạm Âm nhạc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu (Năng khiếu 1: kiến thức âm nhạc; Năng khiếu 2: năng khiếu âm nhạc).

Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT:

Điểm xét tuyển = Điểm TB Ngữ văn + Điểm TB Sinh học + Điểm ưu tiên (nếu có) = Điểm TB Toán + Điểm TB Sinh học + Điểm ưu tiên (nếu có). (Điểm TB Ngữ văn, điểm TB Toán và điểm TB Sinh học là điểm trung bình cộng môn Ngữ văn, môn Toán, môn Sinh học của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 trong học bạ, đạt từ 5,0 trở lên).

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 01/07/2017 đến 17h00 ngày 01/08/2017 (theo dấu bưu điện nếu chuyển qua đường bưu điện).

Phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT quốc gia và thi năng khiếu

Đối với ngành Giáo dục mầm non Điểm xét tuyển = Điểm Toán+ Điểm Ngữ văn + Điểm NK*2 + Điểm ưu tiên (nếu có) = Điểm Ngữ văn+ Điểm GDCD + Điểm NK*2 + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm Toán, điểm Ngữ văn, điểm Giáo dục Công dân trong kỳ thi THPT quốc gia. Môn năng khiếu Mầm non (hát; kể chuyện) chỉ sử dụng kết quả thi do Trường tổ chức thi. Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Năng khiếu, gồm 02 nội dung:

Hát (01 bài tự chọn, 01 bài theo yêu cầu) Kể chuyện (Kể 1 câu chuyện theo yêu cầu). (Điểm thi môn năng khiếu là trung bình cộng điểm thi của 02 nội dung trên).

Đối với ngành Sư phạm âm nhạc Điểm xét tuyển = (Điểm Ngữ văn + Điểm Năng khiếu 1*2 + Điểm Năng khiếu 2*2) + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm Ngữ văn trong Kỳ thi THPT quốc gia. Năng khiếu 1 là: Kiến thức âm nhạc (thẩm âm và tiết tấu). Năng khiếu 2 là: Năng khiếu âm nhạc (hát). Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

Ngoài kết quả thi môn năng khiếu 1 và năng khiếu 2 do Trường tổ chức, thí sinh được sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu trong kỳ thi đại học năm 2017 tại các trường đại học sau để xét tuyển: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP HCM, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Huế. Ngành Sư phạm Âm nhạc thi 2 môn năng khiếu: Thẩm âm và tiết tấu và hát (01 bài nhạc đỏ, 01 bài tự chọn).

Lam hạ (theothptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *