Chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ngành công an

Theo đó, Bộ Công an sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với những chiến sĩ nghĩa vụ đã có bằng đại học thuộc danh mục công việc Bộ Công an cần và quá trình phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Tin tức từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur, Bộ Công an vừa có thông tin về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển.

Theo đó, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng hai vào Công an nhân dân hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp.

Đồng thời chiến sĩ nghĩa vụ này sẽ được cử đi đào tạo văn bằng hai nghiệp vụ công an tại các trường Công an nhân dân.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng hai vào Công an nhân dân, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được cộng năm điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chiến sĩ nghĩa vụ này sẽ được cử đi đào tạo văn bằng hai nghiệp vụ công an tại các trường Công an nhân dân sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Lưu ý công an đơn vị, địa phương áp dụng chủ trương trên từ năm 2024 trở đi (bắt đầu với chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).

Đây là những điểm mới trong chủ trương tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tin tức từ phòng truyền thông Cao đẳng Y Dược TPHCM tìm hiểu được,trước đây hàng năm Bộ Công an có dành một tỉ lệ nhất định theo quy định để xem xét tuyển thẳng đối với những chiến sĩ đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ vào Công an nhân dân.

Theo chủ trương mới này, Bộ Công an sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng vào ngành công an đối với những chiến sĩ nghĩa vụ đã có bằng đại học loại khá trở lên, thuộc danh mục công việc Bộ Công an cần. Đối với các chiến sĩ nghĩa vụ đã tốt nghiệp đại học cũng sẽ cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển sang chuyên nghiệp.

Một đại diện Bộ Công an cho hay “Việc này nhằm thu hút số công dân nghĩa vụ chất lượng cao vào phục vụ Công an nhân dân. Ngoài ra nhằm thu hút số lượng công dân đã tốt nghiệp xong đại học nhưng chưa có việc làm tham gia đi nghĩa vụ. Bên cạnh đó, đối với chính sách bảo vệ Tổ quốc những công dân nếu còn trong độ tuổi thì trước sau cũng phải thực hiện nghĩa vụ”

Về cơ bản chủ trương tuyển chọn này không thay đổi nguồn tuyển theo quy định của luật về độ tuổi của công dân tham gia nghĩa vụ, mà sẽ thu hút công dân tham gia vào ngành công an và nâng cao chất lượng nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nguồn: thptquocgia.org Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *