Các trường hợp được “đặc cách” miễn thi tốt nghiệp thpt năm 2017 Quy chế thi thpt quốc gia năm 2017 quy định có 2 trường hợp đặc đặc cách miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Các trường hợp đó cụ thể như sau: Những điều cần biết để được “đặc cách” không phải thi THPT quốc gia Khi nào thì được miễn thi Ngoại ngữ của
Các trường hợp được “đặc cách” miễn thi tốt nghiệp thpt năm...

Các trường hợp được “đặc cách” miễn thi tốt nghiệp thpt năm 2017

482
CHIA SẺ

Quy chế thi thpt quốc gia năm 2017 quy định có 2 trường hợp đặc đặc cách miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Các trường hợp đó cụ thể như sau:

Các trường hợp được “đặc cách” miễn thi tốt nghiệp thpt năm 2017

Hai trường hợp được “đặc cách” miễn thi tốt nghiệp thpt năm 2017

Trường hợp thứ nhất thí sinh được miễn trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay đó là: Thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Tuy nhiên để được công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 thí sinh phải đáp ứng yêu cầu và điều kiện bắt buộc để được đặc cách như sau:  Thí sinh phải có xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm học lớp 12 đều từ khá trở lên và phải làm đơn có xác nhận của đơn vị chủ trì thi thpt quốc gia năm 2017 và các cơ sở y tế xác nhận.

Trường hợp thứ hai thí sinh được miễn thi và được đặc cách tốt nghiệp THPT là thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Thí sinh để được xét và công nhận tốt nghiệp cũng phải hội đủ các yêu cầu như trên để được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Trong quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng đã lưu ý, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Hồ sơ xét đặc cách  tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 bao gồm hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt), biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

(nguồn: Thptquocgia.org)