Thi THPT quốc gia năm 2017 khi nào thì miễn tất cả bài thi

Điều 33 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, quy định hai đối tượng được miễn tất cả các bài thi kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Thi THPT quốc gia năm 2017 khi nào thì miễn tất cả bài thi

Thi THPT quốc gia năm 2017 khi nào thì miễn tất cả bài thi

Đối tượng được miễn thi THPT quốc gia thứ nhất:

Theo đó, người đã tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  •  Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
  •  Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên;
  •  Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

Đối tượng được miễn thi THPT quốc gia thứ hai:

Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  •  Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
  • Xếp loại cả năm lớp 12: hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;
  •  Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

Về đối tượng và điều kiện đặc cách tốt nghiệp THPT

Đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT quy định như sau:

Người học nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong các trường hợp sau:

Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Tuy nhiên điều kiện: xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên;

Hồ sơ để được đặc cách tốt nghiệp đối với thí sinh có trường hợp đặc biệt trên

  • Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);
  • Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện:

Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 trở lên;

Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên; hạnh kiểm từ khá trở lên.

Hồ sơ:

 Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

 Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Về thủ tục hoàn thiện hồ sơ, chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng, Cán bộ đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GDĐT;

b) Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định đã nêu.

Lam hạ (theothptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *