Tuyển sinh 2021 Hạn khai báo đề án trước ngày 31.03

Toàn bộ thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm cần được nêu rõ tại đề án tuyển sinh của trường, hạn chót đến ngày 31.03 các trường Đại học Cao đẳng phải khai báo dữ liệu đề án tuyển sinh vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ http://thituyensinh.vn).

Học sinh lớp 12 năm nay tham gia tốt nghiệp

Tuyển sinh 2021 Hạn khai báo đề án trước ngày 31.03

Cụ thể, để tạo điều kiện cho thí sinh tìm hiểu, nghiên cứu, từ đó đưa ra quyết định về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường. Đáng chú ý, các nhà trường phải khai báo dữ liệu đề án tuyển sinh vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ http://thituyensinh.vn) trước ngày 31-3-2021. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường phải bảo đảm tuyệt đối chính xác, đầy đủ và thống nhất các thông tin đã khai báo với các thông tin trong thông báo tuyển sinh cho thí sinh, trong đó đặc biệt chú ý tới các thông tin về mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, các tiêu chí phụ… Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh. 

Thủ trưởng của các nhà trường chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án tuyển sinh và các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của nhà trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong khâu xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm của các nhà trường. 

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 khẳng định: “Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12”.

Học sinh THPT sẽ phải làm đủ 4 bài thi. Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp năm 2020
Thời gian làm bài thi cụ thể như sau: ngữ văn 120 phút, toán 90 phút, ngoại ngữ 60 phút, 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT, nhiều nội dung liên quan đề thi. Theo đó, trong một kỳ thi, mỗi bài thi/môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu quy định; mỗi đề thi có đáp án kèm theo, riêng đề thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi.
Quy trình ra đề thi như sau: tổ ra đề thi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; riêng với môn thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi (đối với đề thi chính thức và đề thi dự bị).
Đối với đề thi trắc nghiệm, thư ký sử dụng phần mềm rút ngẫu nhiên các câu trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GD-ĐT, chuyển cho các tổ trưởng ra đề thi (có sự chứng kiến của chủ tịch hội đồng ra đề thi và các tổ trưởng ra đề thi) làm nguồn tham khảo để soạn thảo đề thi.
Quy chế cũng quy định phải có khâu phản biện đề thi. Cụ thể, theo phân công của chủ tịch hội đồng ra đề thi, người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề thi và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định và đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết.
Ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi được báo cáo chủ tịch hội đồng ra đề thi, làm căn cứ để tham khảo trong quá trình duyệt đề thi. Trên cơ sở ý kiến của các cán bộ phản biện đề thi, tất cả các thành viên của tổ ra đề thi cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình chủ tịch hội đồng ra đề thi phê duyệt. Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, sau khi được chủ tịch hội đồng ra đề thi phê duyệt, thư ký thực hiện trộn đề thi thành nhiều mã đề thi khác nhau và chuyển cho tổ ra đề thi; tất cả các thành viên của tổ ra đề thi cùng rà soát từng mã đề thi, đáp án; sau đó, tổ trưởng ra đề thi ký tên và trình chủ tịch hội đồng ra đề thi duyệt để tổ chức in sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *