Toàn cảnh xét tuyển theo nhóm trường năm 2016

Những thông tin cụ thể trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 được điều chỉ để thuận lợi cho thí sinh nhất.

ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-6

Phương án giảm trúng tuyển ảo

– Phương án tuyển sinh theo nhóm trường được lên ý tưởng và triển khai vào năm thứ 2 tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Có lý do gì cho việc xuất hiện cách tuyển sinh mới trong thời điểm này này hay không?

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường vào đợt 1 và 3 trường vào các đợt bổ sung, tối đa 2 nguyện vọng vào mỗi trường và không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Với quy định mới này, một mặt thí sinh được quyền chọn trường rộng rãi hơn so với kỳ tuyển sinh năm 2015, nhưng mặt khác hiện tượng “trúng tuyển ảo” sẽ tái diễn đối với nhiều trường, gây khó khăn và những xáo trộn trong quá trình tuyển sinh của các trường đại học, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trúng tuyển của thí sinh.

Quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm nay cũng cho phép thực hiện xét tuyển theo nhóm trường, đây là một giải pháp cải tiến cần thiết nhằm khắc phục vấn đề nêu trên.

Đề án tự chủ tuyển sinh theo nhóm trường là cơ sở để thực hiện một phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 với sự cam kết tham gia của một số trường ĐH. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đảm nhiệm vai trò là Trường chủ trì thực hiện đề án.

Phương thức tuyển sinh theo nhóm được xây dựng trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 và đề cao trách nhiệm của các trường đối với thí sinh và xã hội trong công tác tuyển sinh.

Thứ nhất, phương thức xét tuyển chung theo nhóm trường là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng “trúng tuyển ảo” cho các trường tham gia.

Thứ hai, phương thức này tạo thêm cơ hội lựa chọn, đồng thời không gây ra sự phức tạp và tốn kém cho thí sinh, không làm giảm quyền lợi của thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT).

Thứ ba, phương thức tuyển sinh chung theo nhóm trường vẫn đảm bảo quyền tự chủ của các trường trong việc phân định và xác định chỉ tiêu dự kiến cho từng nhóm ngành, quy định các điều kiện được ĐKXT vào trường (nếu có), các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng nhóm ngành và môn thi chính (hệ số 2); chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp môn xét tuyển đối với từng nhóm ngành…

ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-5

Chi tiết phương án tuyển sinh theo nhóm trường

– Vì là phương thức mới nên rất nhiều thí sinh và cả giáo viên đều chưa hiểu hết về tuyển sinh theo nhóm trưởng? PGS có thể chia sẻ cụ thể về phương án tuyển sinh này?

Phương án tuyển sinh theo nhóm trường có các nguyên tắc chung là:

Thống nhất sử dụng duy nhất kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường trong nhóm theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Sử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu ĐKXT và xét tuyển do Trường chủ trì chịu trách nhiệm quản lý.

Ngoài 2 hình thức ĐKXT do Bộ GD&ĐT quy định (đăng ký trực tuyến hoặc gửi phiếu ĐKXT đến địa chỉ của trường nguyện vọng 1 qua đường bưu điện), thí sinh có thể nộp trực tiếp phiếu ĐKXT tại một trường bất kỳ thuộc nhóm.

Áp dụng chung cách tính điểm xét để thực hiện xét tuyển vào các trường trong nhóm. Áp dụng chung cách thức xét tuyển giữa các nguyện vọng ngành/nhóm ngành theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu ĐKXT.

Ngoài 2 phương thức ĐKXT do Bộ GD&ĐT quy định, bổ sung thêm phương thức nhận trực tiếp Phiếu ĐKXT tại các trường.

Áp dụng một cách thống nhất chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Tùy theo tình hình tuyển sinh của các trường, duy trì phương thức xét tuyển theo nhóm trường cho các đợt xét tuyển bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển theo nhóm trường cần phải có những điều kiện như thế nào? Cách thức đăng ký xét tuyển của thí sinh ra sao?

Điều kiện thí sinh được ĐKXT là: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy chế tuyển sinh và thỏa mãn quy định của Bộ GD&ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo lịch do Bộ GD&ĐT ấn định, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp phí dự tuyển theo một trong ba hình thức sau: Trực tuyến; gửi phiếu ĐKXT (theo mẫu) và phí dự tuyển đến địa chỉ của trường nguyện vọng 1 qua đường bưu điện bằng hình thức thư chuyển phát nhanh; nộp trực tiếp phiếu ĐKXT và phí dự tuyển tại một trường bất kỳ thuộc nhóm.

Theo phương thức tuyển sinh của nhóm GX, thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới trong Phiếu ĐKXT (theo mẫu được thiết kế cho nhóm GX).

Thí sinh có thể sử dụng số nguyện vọng tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 nguyện vọng trong đợt 1 và 6 nguyện vọng trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm (ví dụ trong đợt 1, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 nguyện vọng hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 nguyện vọng vào 1 trường và 2 nguyện vọng còn lại đăng ký vào 2 trường).

Ngoài ra, thí sinh có thể ĐKXT vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm GX. Tuy nhiên nếu thí sinh đã ĐKXT vào 2 trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm (do vượt số trường tối đa được phép ĐKXT theo quy định của Quy chế tuyển sinh).

Theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả thi (tính quy đổi về điểm xét) của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-3

Không hạn chế số trường ĐH tham gia nhóm

– Nếu các trường khác muốn tham gia vào nhóm có được hay không? Nếu được, các trường này phải đáp ứng điều kiện và tiêu chí gì?

Nhóm GX không hạn chế số lượng các trường đại học (những trường không tuyển sinh riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh) cùng tham gia nhóm để nâng cao hiệu quả tránh “ảo” trong tuyển sinh.

Thời hạn các trường đăng ký tham gia nhóm GX là trước ngày 22 tháng 4 năm 2016. Công việc sắp tới của nhóm GX là thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh nhóm trường để chỉ đạo thực hiện các khâu kỹ thuật của công tác xét tuyển.

Tính đến thời điểm này, đã có thêm Học viện Ngân hàng đồng ý tham gia – thành viên thứ 10 của nhóm GX. Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường ĐH Thương mại và một số trường đại học khác hiện đang xem xét khả năng tham gia nhóm.

– Thời điểm này, các trường đã tiến hành những công việc gì để triển khai thành công giải pháp tuyển sinh theo nhóm trường?

Để triển khai thành công giải pháp tuyển sinh theo nhóm trường, ngay sau khi được Bộ GD&ĐT thông qua Đề án, Trường chủ trì và các trường tham gia nhóm sẽ triển khai thực hiện các công việc sau:

Mỗi trường cam kết tham gia nhóm và thực hiện phương thức tuyển sinh theo nhóm trường (bằng văn bản). Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh nhóm trường. Thành lập Tổ thư ký của Ban chỉ đạo tuyển sinh nhóm trường. Xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, chạy thử phần mềm xét tuyển.

Hoàn thiện các tài liệu, công bố thông tin và tổ chức tư vấn phương thức tuyển sinh theo nhóm trường trên trang Web và trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin sát thực nhất cho thí sinh về điều kiện và cách thức đăng ký xét tuyển.

Các trường tham gia tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh theo các phương thức quy định; nhập và kiểm tra dữ liệu ĐKXT của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia.

Trường chủ trì tổ chức thực hiện xét tuyển bằng phần mềm với sự tham gia hỗ trợ của các trường trong nhóm. Kết quả xét tuyển được bàn giao cho từng trường. Việc công bố danh sách trúng tuyển và tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển là nhiệm vụ của từng trường. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả xét tuyển theo quy định.

Theo giaoducthoidai.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *