Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2017: Chỉ tiêu vào trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài gòn thông tin tuyển sinh Đại học năm 2017, theo đó năm nay trường tuyển sinh bằng 2 hình thức đó là xét tuyển dựa trên điểm của Kỳ thi THPT quốc gia và học bạ THPT. 

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2017: Chỉ tiêu vào trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Thông tin tuyển sinh vào trường Đại học Sài Gòn năm 2017

Đối tượng là học sinh Việt Nam, trường tuyển sinh bằng hai phương thức là xét điểm thi quốc gia và xét học bạ THPT.

Đối tượng là học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường quốc tế tại Việt Nam: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

Hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12

Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên
Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên.
Tổ hợp môn xét tuyển:

  • Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), D00 (Toán, Văn, Ngoại ngữ), D07 (Toán, Hóa, Ngoại ngữ);
  • Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng – khách sạn: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), A07 (Toán, Sử, Địa), D00 (Toán, Văn, Ngoại ngữ); Ngôn ngữ Anh: D01 (Toán, Văn, Anh), D11 (Văn, Lý, Anh), D12 (Văn, Hóa, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Hình thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia

  • Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), D00 (Toán, Văn, Ngoại ngữ), Toán + Anh + KHTN;
  • Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng – khách sạn: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), D00 (Toán, Văn, Ngoại ngữ), C00 (Văn, Sử, Địa); Ngôn ngữ Anh: D01 (Toán, Văn, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), Văn + Anh + KHTN, Văn + Anh + KHXH.

thông tin tuyển sinh từ (THPTquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *