Từ khóa Từ khóa: "Trường Đại học Hà Nội"

Từ khóa: Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông tin tuyển sinh Đại học đào tạo trình độ chính quy năm 2023 (dự kiến) theo 3 phương...

Mới đây, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trong kỳ...

Đại học Hà Nội là trường thuộc tóp đầu trong đào tạo ngôn ngữ với mức điểm trúng tuyển cao. Trong năm 2021, ngành...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội công bố phương án tuyển sinh Đại học năm 2022 dự kiến với một số...

Trường Đại học Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh các ngành bậc Đại học chính quy, theo đó năm 2022 nhà...