Từ khóa Từ khóa: "HV Báo chí và Tuyên truyền"

Từ khóa: HV Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển 1950 chỉ tiêu và dành 70% chỉ tiêu tuyển từ kỳ thi tốt...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến năm 2022 sẽ tuyển 1.950 chỉ tiêu và sẽ dành ra khoảng 70%...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐTS Học viện Báo chí và tuyên truyền thông báo dự kiến sẽ không...

Năm 2022, Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo tuyển 2400 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển, trong đó trường...

HV Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xét tuyển thí sinh trong diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT...

Bài mới nhất

Gấp rút in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị tổ chức thi thì đến thời điểm hiện tại, gần như các địa phương đã tiếp nhận...