Lưu trữ thẻ: HV Báo chí và Tuyên truyền

Ba phương thức tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển 1950 chỉ tiêu và [...]

Phương thức tuyển sinh năm 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dự kiến năm 2022 sẽ tuyển [...]

Học viện Báo chí và tuyên truyền thông báo không tổ chức thi năng khiếu 2022

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐTS Học viện Báo chí [...]

Học viện báo chí và tuyên truyền công bố phương án tuyển sinh 2022

Năm 2022, Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo tuyển 2400 chỉ tiêu [...]

HV Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp năm 2021

HV Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xét tuyển thí sinh trong [...]