Từ khóa Từ khóa: "Đại học Thủy Lợi"

Từ khóa: Đại học Thủy Lợi

Ngày 24 tháng 12 vừa quá, Trường Đại học Thủy lợi đã thông báo tuyển sinh và công bố chỉ tiêu xét tuyển dự...

Trường Đại học Thủy Lợi công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm 2022 với mức điểm cao...

Kỳ tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh đào tạo với 37 ngành/nhóm ngành, trong đó vẫn duy trì đào...

Kỳ tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh với 37 ngành và nhóm ngành, trong đó có 31 ngành vẫn...