Lưu trữ thẻ: Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy Lợi công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Ngày 24 tháng 12 vừa quá, Trường Đại học Thủy lợi đã thông báo tuyển [...]

Điểm chuẩn học bạ năm 2022 Trường Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy Lợi công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức [...]

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh năm 2022

Kỳ tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh đào tạo với [...]

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Thủy Lợi năm 2022

Kỳ tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh với 37 ngành [...]