Lưu trữ thẻ: Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh chương [...]

Phương thức tuyển sinh Đại học chính quy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố tuyển sinh Đại học chính quy [...]

Hai trường đại học dự kiến tổ chức thi năng khiếu vào tháng 07/2022

Một trong số đơn vị thuộc nhóm trường đào tạo những môn liên quan đến [...]