Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh NV sau khi biết điểm THPT quốc gia 2017 Rất nhiều thí sinh đặt câu hỏi xoay quanh việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do bài thi làm được tốt hơn muốn điều chỉnh vào những trường cao điểm hoặc do bài thi làm chưa được tốt muốn điều chỉnh vào những trường phù
Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh NV sau khi biết điểm THPT...

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh NV sau khi biết điểm THPT quốc gia 2017

580
CHIA SẺ

Rất nhiều thí sinh đặt câu hỏi xoay quanh việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do bài thi làm được tốt hơn muốn điều chỉnh vào những trường cao điểm hoặc do bài thi làm chưa được tốt muốn điều chỉnh vào những trường phù hợp. 

Hướng dẫn chi tiết điều chỉnh NV sau khi biết điểm THPT quốc gia 2017

Vì thế năm nay Bộ GD&ĐT đã cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng của mình sau khi biết điểm thi THPT quốc gia năm 2017. Theo đo chi tiết cụ thể về quá trình điều chỉnh nguyện vọng như sau:

Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

  1. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
  2. Có hai cách để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng với lưu ý sau

–   Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;

–   Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền  đầy đủ  thông  tin  vào  Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

STT

 

Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện
1 Thí sinh điều chỉnh NVđăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến Địa điểm thu nhận hồ sơ Vụ GD ĐH

Cục CNTT
Sở GD ĐT

Từ 15/07 đến 17h 00 ngày 21/07
2 Thí sinh thực hiện điều chỉnh NV xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Địa điểm thu nhận hồ sơ Vụ GD ĐH

Cục CNTT
Sở GD ĐT

Từ 15/07 đến 17h 00 ngày 21/07
3 Thí sinh thực hiện điểu chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với những thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17 giờ 00 ngày 25/07

Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

thptquocgia.org tổng hợp.