Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2016 – THPT chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa năm 2016, thí sinh đọc và làm tham khảo chuẩn bị kỹ kỳ thi sắp tới

Xem thêm:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                  KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN I

      NGUYỄN HUỆ                                        Môn : Địa lý – Lớp 12

Đề gồm 04 câu – Thời gian 180 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: 2 điểm

a-Trình bày đặc điểm khí hậu của các đai: Nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa trên núi, ôn đới gió mùa trên núi và giải thích sự thay đổi khí hậu theo độ cao địa hình ở nước ta?

b- Qúa trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra như thế nào?

Câu 2: 3 điểm

a-Trình bày những thuận lợi, khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới và giải thích vì sao nước ta có thể sản xuất đa dạng các loại nông sản?

b-Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thế mạnh tự nhiên gì để phát triển các ngành kinh tế biển? Vì sao phải đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng này?

Câu 3: 2 điểm

a-Dựa vào Átlat Địa lý Việt Nam, kể tên các vườn quốc gia của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

b-Vì sao phải bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nước ta?

Câu 4: 3 điểm

Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 – 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

                                 Năm

Ngành kinh tế

2005 2010 2012 2014(Sơ bộ)
Nông – Lâm – Ngư nghiệp 176402

  407467

   638 368     696 969
Công nghiệp và xây dựng 348519   824904 1253 572  1307 935
Dịch vụ 389080 925 277 1353 479  1537 197
Tổng số 914001 215748 3245 419  3937 856

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014)

a-Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế của nước ta thời kì 2005-2014

b-Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế của nước ta trong thời gian trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *