Đại học Y dược TPHCM công bố đề án tuyển sinh 2021

Trường Đại Học Y dược TPHCM công bố đề an tuyển sinh 2021. Theo đó năm nay nhà trường xét tuyển 2.365 chỉ tiêu vào tất cả các ngành đào tạo hiện có tại trường.

Đại học Y dược TPHCM công bố đề án tuyển sinh 2021

Phương thức xét tuyển 

Phương thức xét tuyển của Trường Đại Học Y dược TPHCM

Cụ thể như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

– Điều kiện xét tuyển: Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP HCM quy định.

– Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 hoặc A00 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học + điểm môn thi Hóa học

hoặc:

(a) điểm bài thi Toán + điểm môn thi Vật lí + điểm môn thi Hóa học

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học và Điều dưỡng)

Điều kiện xét tuyển

– Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD- ĐT xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP HCM quy định.

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT).

* Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học: thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 trở lên.

* Ngành Điều dưỡng: thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên.

Đơn vị cấp chứng chỉ:

* TOEFL iBT: Educational Testing Service (ETS)

* IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP)

Nhà trường dự kiến xem xét sử dụng kết quả thi SAT (Scholastic Aptitude Test) vào kỳ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022.

(Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển).

Chỉ tiêu: 25% chỉ tiêu của từng ngành

Nguyên tắc xét tuyển

Theo thông tin từ Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết  Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định và bổ sung bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trực tiếp tại Trường ĐH Y dược TP HCM (Phòng Đào tạo Đại học – số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) (không qua bưu điện hay các hình thức khác) phù hợp với lịch sơ tuyển của Bộ GD- ĐT (Nhà trường sẽ thông báo sau).

– Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 hoặc A00 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi (a) + điểm ưu tiên (b)

(a) = điểm bài thi Toán + điểm môn thi Sinh học + điểm môn thi Hóa học

hoặc: (a) điểm bài thi Toán + điểm môn thi Vật lí + điểm môn thi Hóa học

(b) = điểm ưu tiên đối tượng, khu vực

– Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

– Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức 1 trong cùng 1 ngành là 2 (hai điểm).

Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch của Bộ GD- ĐT.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo lịch của Bộ GD- ĐT. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ được xét tuyển thí sinh khác trong các đợt tiếp theo (nếu có). Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT trực tiếp tại Trường ĐH Y dược TP HCM (Phòng Đào tạo Đại học – số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM) hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh, thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các trường khác.

Chính sách ưu tiên

– Xét tuyển thẳng:

* Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo theo lịch của Bộ GD- ĐT.

* Sở GD- ĐT gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng đến Trường theo lịch của Bộ GD- ĐT.

Đối tượng xét tuyển thẳng

– Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được xét theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ GD- ĐT. Dự kiến như sau:

* Thí sinh thuộc diện điểm a đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.

* Thí sinh thuộc diện điểm b đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

* Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế đã tốt nghiệp THPT:

Môn Hóa:  được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học hoặc Kỹ thuật xét nghiệm y học;

Môn Sinh: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.

* Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT:

Môn Sinh học:

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y khoa hoặc Răng – Hàm -Mặt.

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Môn Hóa học:

Giải nhất:  được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Môn Vật lí:

Giải nhất:  được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

* Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD- ĐT tổ chức đã tốt nghiệp THPT có dự án hoặc nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Dinh dưỡng.

Lĩnh vực hóa học, dược học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Việc xác định nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Lưu ý: Ngành Dược học: gồm 2 tổ hợp: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)

– Cả hai tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp.

– Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B00.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *