Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển từ 16 điểm Đại học Sư phạm Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia, có hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên, tổng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (tính cả điểm ưu tiên) là 16 điểm. Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016 trên
Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển từ 16 điểm

Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển từ 16 điểm

518
CHIA SẺ

Đại học Sư phạm Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia, có hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên, tổng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (tính cả điểm ưu tiên) là 16 điểm.

dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-su-pham-ha-noi

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Hà Nội từ 16 điểm.

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố quy định xét tuyển vào trường – 2016.

Theo đó, thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên.

Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì. Ngoài ra, trường xét tuyển theo từng ngành.

“Trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng kết quả thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)”, trường ĐH Sư phạm Hà Nội lưu ý.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định mà vẫn còn chỉ tiêu thì thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 1 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 2 (xem bảng sau) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường sẽ xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng vượt chỉ tiêu cần tuyển.

Nếu sau khi xét đến các tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, các môn thi ưu tiên 1 và ưu tiên 2 được qui định trong tổ hợp các môn xét tuyển.