Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Hải Quân năm 2017 Học viện Hải Quân – trực thuộc Bộ Quốc Phòng, cơ sở đào tạo tại Nha Trang – Khánh Hòa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 với 280 chỉ tiêu vào các ngành Quân đội. Nhiều chỉ tiêu Quân sự vào Học viện Phòng Không – Không Quân năm 2017 Chỉ tiêu Quân
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Hải Quân năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Hải Quân năm 2017

3220
CHIA SẺ

Học viện Hải Quân – trực thuộc Bộ Quốc Phòng, cơ sở đào tạo tại Nha Trang – Khánh Hòa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 với 280 chỉ tiêu vào các ngành Quân đội.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Hải Quân năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Hải Quân năm 2017

Theo đó, chỉ tiêu cho các thí sinh phía Bắc là 182 thí sinh và chỉ tiêu cho các thí sinh phía Nam là 98 chỉ tiêu. Tổ hợp các môn Xét tuyển vào ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân là Toán Lý Hóa (A00). Năm 2017, phương án tuyển sinh của Học viện Hải Quân vẫn là xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Thí sinh có thể xem cụ thể để làm hồ sơ đăng ký sơ tuyển và Xét tuyển vào Trường Học viện Hải Quân năm 2017 dưới đây:

Các ngành đào tạo đại học quân sự       280
* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân   D860201 Toán, Lý, Hóa 280
         
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc       182
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam       98

Năm 2017 chỉ tiêu vào các trường Quân đội vẫn giữ ổn định

Theo thông tin tuyển sinh giáo dục của Cục nhà trường Bộ Quốc Phòng thì chỉ tiêu vào các trường giữ ổn định như năm 2016. Cụ thế, khối quân sự là trên 5000 chỉ tiêu, khối dân sự là trên 4000 chỉ tiêu.

Các tổ hợp môn xét tuyển  cũng không thay đổi, giữ nguyên như những năm trước khác với chỉ tiêu vào các ngành Quân an năm nay giảm mạnh.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (Tổ hợp A00) và Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, tiếng Anh (Tổ hợp A01) thì Bộ Quốc phòng quy định   thực hiện một điểm chuẩn chung cho Tổ hợp xét tuyển A00 và Tổ hợp xét tuyển A01.

Theo quy định của Bộ quốc phòng, trước khi tham gia xét tuyển, thí sinh phải qua vòng sơ tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường khi đăng ký sơ tuyển.

Đồng thời, các trường chỉ nhận xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất của thí sinh). Ngoài ra, các thí sinh vẫn đăng ký các nguyện vọng tiếp theo tại các trường ĐH khác (các ĐH ngoài khối quân sự) bình thường.

Lam hạ (theo thptquocgia.org)