Chỉ tiêu Quân đội của Học viện Hậu Cần năm 2017 Học viện Hậu cần – Trực thuộc Bộ Quốc Phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đối với Hệ Quân đội và Dân sự đối với các ngành vào trường. Trong đó, năm nay trường có rất nhiều chỉ tiêu để vào các ngành của Hậu cần Quân sự. Tổ hợp khối xét tuyển
Chỉ tiêu Quân đội của Học viện Hậu Cần năm 2017

Chỉ tiêu Quân đội của Học viện Hậu Cần năm 2017

2182
CHIA SẺ

Học viện Hậu cần – Trực thuộc Bộ Quốc Phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đối với Hệ Quân đội và Dân sự đối với các ngành vào trường. Trong đó, năm nay trường có rất nhiều chỉ tiêu để vào các ngành của Hậu cần Quân sự.

Chỉ tiêu Quân đội của Học viện Hậu Cần năm 2017

Phương ấn tuyển sinh của trường năm nay vẫn là sử dụng điểm của Kỳ tho THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Chỉ tiêu cụ thể vào các ngành Quân sự – Dân sự năm 2017 

Chỉ tiêu vào Học viện Hậu cần đối với các nhóm ngành Quân sự 

Các ngành đào tạo đại học quân sự HEH 484
* Ngành Hậu cần quân sự D860226 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

484
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 315
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 169

Chỉ tiêu Học viện Hậu cần đối với các nhóm ngành Dân sự 

Các ngành đào tạo đại học dân sự HFH 150
– Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

60
– Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa

2.  Toán, Lý, Tiếng Anh

60
– Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208 Toán, Lý, Hóa 30

Chỉ tiêu liên thông Đại học Dân sự 

Đào tạo liên thông đại học dân sự HFH 50
– Ngành Tài chính – Ngân hàng   D340201 Toán, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp 25
– Ngành Kế toán   D340301 Toán, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp

25

Năm 2017 chỉ tiêu vào các trường Quân đội vẫn giữ ổn định

Theo thông tin tuyển sinh giáo dục của Cục nhà trường Bộ Quốc Phòng thì chỉ tiêu vào các trường giữ ổn định như năm 2016. Cụ thế, khối quân sự là trên 5000 chỉ tiêu, khối dân sự là trên 4000 chỉ tiêu.

Các tổ hợp môn xét tuyển  cũng không thay đổi, giữ nguyên như những năm trước khác với chỉ tiêu vào các ngành Quân an năm nay giảm mạnh.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (Tổ hợp A00) và Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, tiếng Anh (Tổ hợp A01) thì Bộ Quốc phòng quy định   thực hiện một điểm chuẩn chung cho Tổ hợp xét tuyển A00 và Tổ hợp xét tuyển A01.

Theo quy định của Bộ quốc phòng, trước khi tham gia xét tuyển, thí sinh phải qua vòng sơ tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường khi đăng ký sơ tuyển.

Đồng thời, các trường chỉ nhận xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất của thí sinh). Ngoài ra, các thí sinh vẫn đăng ký các nguyện vọng tiếp theo tại các trường ĐH khác (các ĐH ngoài khối quân sự) bình thường.

Lam hạ (theo thptquocgia.org)