Các trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT có quy định đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau.

Các trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Các trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Cụ thể, các đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 được quy định căn cứ theo Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2021.

Các trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Bao gồm các trường hợp sau:

Trường hợp 1: thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ Khá trở lên.

Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Trường hợp 2: thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trờ lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên;

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Trường hợp 3: các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định ở Nghị định 36 của Chính phủ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Các trường hợp được bảo lưu điểm thi

Theo cán bộ một trường Cao đẳng Dược ở Hà Nội cho biết, Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng quy định rõ các trường hợp bảo lưu điểm thi. Cụ thể là, các thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/ môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và không bị kỷ luật hủy kết quả bài thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/ môn thi được bảo lưu điểm thi gồm:

  • Bài thi độc lập đạt từ 5 điểm trở lên.
  • Bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1 điểm.
  • Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên.

Nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/ môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Nguồn: Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *