Thông tin tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP HCM năm 2022

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã có thông báo tuyển sinh chính thức hệ đại học chính quy năm 2022. Thông tin chi tiết các bạn xem nội dung bài viết chi tiết bên dưới.

Thông tin tuyển sinh 2022 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Theo tin tức ban tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM  – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, dựa theo đề án tuyển sinh năm 2022 Trường ĐH Ngân hàng tuyển theo 5 phương thức xét tuyển với 3.285 chỉ tiêu. Trong đó có PT thứ 5 sử dụng để tuyển sinh cho chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.

Phương thức tuyển sinh của Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2022

Thông tin chi tiết về các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cụ thể:

– Phương thức thứ 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

– Phương thức thứ 2: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

– Phương thức thứ 3: Xét tuyển căn cứ vào điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

– Phương thức thứ 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

– Phương thức thứ 5: Tuyển sinh theo hình thức xét học bạ bậc Trung học phổ thông và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình đại học CQ quốc tế do đối tác cấp bằng).

Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng (Ảnh minh họa)

Tổng hợp ngành học, chương trình ĐT và phân bổ chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển

Ban biên tập – phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin cập nhật tổng hợp các ngành, chương trình đào tạo và phân bổ theo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM chi tiết:

TT Chương trình, ngành đào tạo
ĐKXT
Tổ hợp
môn
(***)
Chỉ tiêu
Tổng
chỉ
tiêu
dự
kiến
Phân bổ cho các phương
thức tuyển sinh (*)
Tổng
hợp
ĐGNL Điểm
thi TN
THPT
A CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHÍNH QUY CLC (tuyển sinh theo nhóm ngành)
1. Ngành Tài chính-Ngân
hàng
(Chương trình định hướng công nghệ tài chính và chuyển đổi số)
2. Ngành Kế toán
(Chương trình định hướng Digital Accounting)
3. Ngành Quản trị kinh
doanh (Chương trình định hướng E. Business)
7340001 A00,
A01,
D01,
D07
1400 60-
70%
0% Chỉ tiêu
còn lại
B CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHÍNH QUY QUỐC
TẾ CẤP SONG BẰNG
1. Ngành QT Kinh Doanh
– Chương trình Quản trị
kinh doanh
– Chương trình Quản trị
chuỗi cung ứng
– Chương trình Marketing
(**) (do ĐH Bolton (Anh Quốc) và HUB mỗi bên cấp một
bằng cử nhân)
2. Ngành Bảo hiểm – Tài
chính – Ngân hàng
(do ĐH Toulon (Pháp) và
HUB mỗi bên cấp một
bằng cử nhân)
7340002 A00,
A01,
D01,
D07
120 80-
85%
0% Chỉ tiêu
còn lại
C CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN
1 Ngành Tài chính – Ngân
hàng
– Chương trình Tài chính
– Chương trình Ngân hàng
– Chương trình Công nghệ
Tài chính
– Chương trình Tài chính
định lượng và quản trị rủi
ro.
– Chương trình Tài chính
và Quản trị doanh
nghiệp
7340201 A00,
A01,
D01,
D07
505 0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
2 Ngành Quản trị kinh doanh
– Chương trình Quản trị
kinh doanh
– Chương trình Digital
Marketing
– Chương trình Quản trị
Logistics và chuỗi cung
ứng
7340101 A00,
A01,
D01,
D07
190  0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
3 Ngành Kế toán
Chương trình Kế toán Kiểm toán
7340301 A00,
A01,
D01,
D07
150  0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
4 Ngành Kinh tế quốc tế
– Chương trình Kinh tế
quốc tế
– Chương trình Kinh doanh
quốc tế
– Chương trình Kinh tế và
kinh doanh số (**)
7310106 A00,
A01,
D01,
D07
270  0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
5 Ngành Luật kinh tế 7380107 A00,
A01,
C00,
D01
180  0% 10 –
15%
6 Ngành Hệ thống thông tin quản lý
– Chương trình Hệ thống
thông tin kinh doanh và
chuyển đổi số
– Chương trình Quản trị
thương mại điện tử
– Chương trình Khoa học dữ
liệu trong kinh doanh
7340405 A00,
A01,
D01,
D07
230  0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
7 Ngành Ngôn ngữ Anh
– Chương trình Tiếng Anh
thương mại
– Chương trình Song ngữ
Anh – Trung (**)
7220201 A01,
D01,
D14,
D15
Tiếng
Anh
nhân hệ
số 2
240 0% 10 –
15%
Chỉ tiêu
còn lại
TỔNG CHỈ TIÊU 3285
D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QUỐC TẾ
DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG
(Căn cứ theo Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Số 2528/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020 và Số 2529/QĐ-BGDĐT ngày 03/09/2020)
1 Ngành Quản trị kinh doanh
– Chương trình Quản trị
kinh doanh
– Chương trình Quản trị
Chuỗi cung ứng
– Chương trình Marketing
(**) (Do ĐH Bolton – Anh Quốc cấp bằng)
Phương thức xét
tuyển học bạ
bậc THPT và phỏng
vấn.
280 Toàn bộ chỉ tiêu Chương
trình ĐHCQ Quốc tế do
đối tác cấp bằng áp dụng
Phương thức xét tuyển học
bạ THPT và phỏng vấn.
2 Ngành Bảo hiểm – Tài
chính – Ngân hàng
(Do ĐH Toulon – Pháp cấp bằng)

 

Nguồn: thptquocgia.org Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *