Lưu trữ thẻ: Trường Quân đội

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của các Trường Quân đội

3 trường Quân đội tuyển sinh Đại học là thí sinh nữ năm 2022

Trong số 17 Học viện – Trường Sĩ quan Quân đội tuyển sinh Đại học [...]

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường Quân đội năm 2022

Mới đây Bộ Quốc Phòng đã công bố chỉ tiêu xét tuyển của kỳ tuyển [...]