Từ khóa Từ khóa: "Trường Quân đội"

Từ khóa: Trường Quân đội

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của các Trường Quân đội

Trong số 17 Học viện – Trường Sĩ quan Quân đội tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2022 sẽ chỉ có duy...

Mới đây Bộ Quốc Phòng đã công bố chỉ tiêu xét tuyển của kỳ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2022 của 17 trường...