Từ khóa Từ khóa: "Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM"

Từ khóa: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2023, theo đó trường xét tuyển...

Trường Đại học Quốc tế (thành viên ĐH Quốc gia TPHCM) thông báo xét tuyển bổ sung theo phương thức căn cứ vào kết...

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM dành 5 - 10% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh được đặc cách...