Lưu trữ thẻ: Trường Đại học Luật Hà Nôi

Đại học Luật Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2023

Theo đó, Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh [...]

Trường Đại Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2022

Kỳ tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh [...]

Năm 2022 ĐH Luật Hà Nội công bố tuyển sinh tăng chỉ tiêu, giữ nguyên điểm sàn

Trường ĐH Luật Hà Nội công bố tuyển sinh năm 2022 dự kiến sẽ có [...]