Lưu trữ thẻ: Học viện Hàng Không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển bổ sung chỉ tiêu 2022 lần 3

Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển bổ sung chỉ tiêu 2022 lần 3 [...]

3 trường Đại học đầu tiên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022

Hiện tại đã có 3 trường Đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung [...]

Thông báo xét tuyển bổ sung tại Học viện Hàng không Việt Nam năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam thông báo xét tuyển bổ [...]

Học viện Hàng không Việt Nam xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT 2021

Học viên Hàng không Việt Nam thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy [...]