Lưu trữ thẻ: Học viện Chính sách và Phát triển

10 Trường Kinh tế công nhận tín chỉ của nhau

Mới đây 10 Trường Đại học thuộc khối ngành Kinh tế đã ký kết công [...]

Năm 2022 Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh đợt 1 700 chỉ tiêu

Mùa tuyển sinh năm 2022, Học viện Chính sách và Phát triển đã ra thông [...]