Lưu trữ thẻ: Đại học Thái Nguyên

Nước ta có bao nhiêu đơn vị giáo dục được gọi là Đại học?

Trước khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển đổi thành Đại học Bách [...]

Hơn 3.000 thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNL học sinh THPT tại Đại học Thái Nguyên

Mới đây, kỳ thi ĐGNL HS THPT tại Đại học Thái Nguyễn đã diễn ra [...]