Lưu trữ thẻ: Đại học Tây Nguyên

Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Tây Nguyên

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên năm 2022

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2022 đào tạo 40 ngành/nghề [...]

Xét tuyển bổ sung nguyện vọng đợt cuối Đại học Tây Nguyên năm 2021

Đại học Tây Nguyên xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt cuối theo điểm thi [...]

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên chính thức công bố ngưỡng điểm [...]