Lưu trữ thẻ: Đại học Công nghệ Sài Gòn

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021

STU công bố điểm chuẩn xét tuyển Đại học chính quy đợt 15 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) công bố điểm [...]

Công bố điểm chuẩn xét tuyển Đại học Công Nghệ Sài Gòn đợt 3/2021

Dưới đây là mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ được Trường [...]