Ngành quân sự cơ sở những điều cần biết

Ngành quân sự cơ sở là một trong những ngành nghề mới mở trong những năm gần đây. Để hiểu thêm về khối ngành quân đội này, hôm này chúng ta cùng ban biên tập Kỳ THPT quốc gia tìm hiểu về ngành Quân sự cơ sở.

Tìm hiểu về ngành quân sự cơ sở

Ngành quân sự cơ sở những điều cần biết

Bắt đầu từ năm 2016, một số trường quân đội mở tuyển mã ngành mới có tên Quân sự cơ sở. Ví dụ Trường Sỹ quan lục quân 1 tuyển Hệ Đại học NQSCS (Khối C) Điểm chuẩn: 15 điểm. Hệ Cao đẳng NQSCS (Khối C) Điểm chuẩn: 5.25 điểm. Rất nhiều bạn muốn đăng ký học vì so với mặt bằng chung thì cả điểm hệ Đại học và Cao đẳng đều tương đối thấp, phù hợp với sức học trung bình. Còn riêng năm 2019 Hệ Cao đẳng Ngành quân sự lấy điểm chuẩn với mức là : 10 điểm và Hệ Đại học Ngành quân sự cơ sở lấy điểm với mức là : 15 điểm . Ngoài 2 hệ Cao đẳng và Đại học còn Có Trung cấp ngành Quân sự cơ sở – Đây là hệ đào tạo nguồn cán bộ được chính quyền địa phương cử đi học.

Ngành QSCS Đào tạo ở đâu ?
Đối với hệ Trung cấp : 
– Đào tạo tại các trường quân sự tỉnh.
Đối với hệ Cao đẳng :
– Đào tạo tại các trường quân khu, Trường quân sự Bộ Tư lệnh hoặc trường sĩ quan lục quân 1, trường sĩ quan lục quân 2 liên kết đào tạo.
Đối với hệ Đại học :
– Đào tạo tại Trường sĩ quan lục quân 1 và Trường sĩ quan lục quân 2.

Ngành Quân sự cơ sở chính là đào tạo những cán bộ trong quân đội để đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ quân sự cấp xã, cấp huyện gọi chung là cấp cơ sở. Đây là đội ngũ cán bộ cần phải được đào tạo hệ chính quy và có trình độ chuyên môn cao thì mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu của ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học là đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực toàn diện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, có khả năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ hội việc làm ngành Quân sự cơ sở

Học ngành Quân sự cơ sở sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại:

 • Ban chỉ huy quân sự tại xã phường, thị trấn;
 • Phát triển lên các vị trí cao hơn của Đảng và chính quyền địa phương;
 • Tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở sẽ có đủ điều kiện được tiếp tục học lên trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng tại các đơn vị quân đội.
 • Học ngành Quân sự cơ sở sau khi tốt nghiệp sẽ làm những công việc:
 • Có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ hủy quân sự xã, phường, thị trấn.
 • Nguồn quy hoạch cán bộ quân sự địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực toàn diện để thực hiện nhiệm vụ, chức trách theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.
 • Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khải tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại cơ sở.
 • Tuyên truyền nhân dân, vận động thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những tố chất cần có đối với cán bộ trong ngành Quân sự cơ sở

Để học tập và làm việc trong ngành nghề Quân sự cơ sở, bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau:

 • Có bản lĩnh về chính trị vững vàng, lý tưởng của Đảng, trung thành với mục tiêu, với Nhân dân, với Tổ quốc.
 • Có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức chấp hành nghiêm đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách pháp luật.
 • Quyết đoán, tích cực và sang tạo trong mọi công việc được giao.
 • Đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh toàn diện.
 • Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.
 • Có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở, phục vụ nhân dân.

Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu về ngành học hiệu quả, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Nguồn: Tuyển sinh số – Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *