Điểm sàn ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM sẽ dao dộng 15- 19 điểm Là điểm chuẩn đầu vào nhận xét tuyển đối với các ngành của trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2018 sẽ dao động từ 15 – 19 điểm.  Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019 Điểm chuẩn Cao đẳng Y Dược năm 2018 chính xác nhất Dự kiến điểm chuẩn Đại học năm 2018
Điểm sàn ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM sẽ dao dộng 15- 19...

Điểm sàn ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM sẽ dao dộng 15- 19 điểm

951
CHIA SẺ

điểm chuẩn đầu vào nhận xét tuyển đối với các ngành của trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2018 sẽ dao động từ 15 – 19 điểm. 

Ảnh minh họa:

Điểm sàn ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM sẽ dao dộng 15- 19 điểm

Cụ thể,  Điểm sàn xét tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM- cơ sở TP HCM từ 16 đến 19 điểm, tại hai phân hiệu Ninh thuận và Gia Lai (tuyển sinh trong cả nước) điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. Điểm này được lấy từ điểm của các khối thi trong kỳ thi thpt quốc gia năm 2018.

Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo của trường ĐH Nông lâm TP HCM và đối với các phân hiệu cụ thể như sau:

STTKhốiTên trường,

Ngành học

Mã ngànhTổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêuĐiểm sàn xét tuyển
NLSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH 

Mã trường NLS

4745
NLSCác ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh)4.200
1ISư phạm kỹ thuật nông nghiệp7140215Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4517.00
2IIIQuản trị

kinh doanh

7340101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

20018.00
3Kế toán7340301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

11018.00
4IVCông nghệ

sinh học

7420201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

14018.00
5Bản đồ học7440212Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

4017.00
6Khoa học

môi trường

7440301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

8017.00
7VCông nghệ

thông tin

7480201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

21018.00
8Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

11017.00
9Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

6018.00
10Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

10019.00
11Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

6017.00
12Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16018.00
13Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7520216Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

6017.00
14Kỹ thuật

môi trường

7520320Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

8017.00
15Công nghệ

thực phẩm

7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30018.00
16Công nghệ

chế biến thủy sản

7540105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

7517.00
17Công nghệ

chế biến lâm sản

7549001Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15516.00
18Chăn nuôi7620105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

15017.00
19Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

19018.00
20Bảo vệ thực vật7620112Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

8518.00
21Công nghệ rau

hoa quả và

cảnh quan

7620113Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

14017.00
22Kinh doanh

nông nghiệp

7620114Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

6016.00
23Phát triển

nông thôn

7620116Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

6016.00
24Lâm học7620201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

12016.00
25Quản lý tài nguyên rừng7620211Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2:  Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3:  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

6016.00
26Nuôi trồng

thủy sản

7620301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

17017.00
27Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

16019.00
28VIINgôn ngữ Anh (*)7220201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

14018.00
29Kinh tế7310101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15017.00
30Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

16017.00
31Quản lý đất đai7850103Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

30017.00
Chương trình tiên tiến
1VCông nghệ

thực phẩm

7540101T

(CTTT)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3018.00
2Thú y7640101T

(CTTT)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3019.00
Chương trình đào tạo chất lượng cao
1IIIQuản trị

kinh doanh

7340101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

3018.00
2IVCông nghệ

sinh học

7420201C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3018.00
3VCông nghệ kỹ thuật

 cơ khí

7510201C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

3017.00
4Kỹ thuật

môi trường

7520320C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

3017.00
5Công nghệ

thực phẩm

7540101C

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3018.00
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế60
1IIIKinh doanh7340120Q

(LKQT)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

1516.00
2Thương mại7340121Q

(LKQT)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

1516.00
3IVCông nghệ

sinh học

7420201Q

(LKQT)

Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

1516.00
4VQuản lý và kinh doanh nông nghiệp7620114Q

(LKQT)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

1516.00
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI  

Mã trường: NLG

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai  –  ĐT: 0269.3877.665

270
Các ngành đào tạo đại học
1IIIKế toán7340301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

3015.00
2VCông nghệ

thực phẩm

7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
3Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
4VLâm học7620201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
5Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
6VIIQuản lý tài nguyên và môi trường7850101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

4015.00
7Quản lý đất đai7850103Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4015.00
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Mã trường: NLN

Địa chỉ: TT Khánh Hải, H.Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận  –  ĐT: 0259.2472.252      

275
1IIIQuản trị

kinh doanh

7340101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

3015.00
2VCông nghệ

thực phẩm

7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3015.00
3Công nghệ chế biến lâm sản7549001Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

3015.00
4Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
5Nuôi trồng

thủy sản

7620301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

3015.00
6Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
7Chăn nuôi7620105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

4015.00
8VIINgôn ngữ Anh (*)7220201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

3515.00

Cao đẳng Dược tuyển sinh theo hình thức xét tuyển năm 2018

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng ngày một tăng cao, điều đó đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực ngành Dược từ đó cũng cần phát triển để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Dược sĩ đóng một vai trò khá quan trọng trong hệ thống ngành Y, sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều thí sinh có mong muốn theo học Đại học hay Cao đẳng Dược.

Năm 2018, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh theo hình thức xét tuyển thẳng đối với những thí sinh tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ đến khi nào đủ chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng Dược. Bên cạnh ngành Dược nhà trường còn xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu giúp thí sinh có thể lựa chọn ngành học phù hợp với nhu cầu bản thân.

Học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong những địa chỉ uy tín. Với đội ngũ giảng viên uy tín nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, luôn một lòng tận tâm với ngành luôn truyền đạt những kiến thức cơ bản và mở rộng thêm cho sinh viên khi đang ngồi trên ghế giảng đường. Những tiết học thực hành được các giảng viên hướng dẫn và phân tích cụ thể.

Nhà trường đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật để đáp ứng những tiết học thực hành hay lý thuyết cho sinh viên. Liên kết với các bệnh viện để đáp ứng được những thời gian thực tập của từng khóa sinh viên. Bởi đây là những khoảng thời gian giúp các bạn có thể tiếp thu được nhiều kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng được nhu cầu công việc về sau.

Mức học phí tại trường 750.000 VNĐ/ tháng là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên khác nhau. Ngoài ra, nhà trường còn có những chính sách ưu tiên và hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi theo học tại trường.

Với hình thức xét tuyển Cao đẳng Dược là một trong những lợi thế cho những thí sinh khi có ý định theo học ngành này. Những băn khoăn khác các thí sinh liên hệ theo Hotline của trường đào tạo để được hỗ trợ giải đáp cụ thể hơn.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Cao đẳng Dược năm 2018

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Cao đẳng Dược năm 2018

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Cao đẳng Dược năm 2018

Những thí sinh có mong muốn theo học ngành Cao đẳng Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần chuẩn bị những giấy tờ liên quan như sau:

  • – Hồ sơ xét tuyển hệ Cao đẳng Dược theo mẫu chung của trường;
  • – Học bạ tốt nghiệp THPT bản công chứng đối với những thí sinh đã từng tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước;
  • – Bản sao công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
  • – Sơ yếu lý lịch có công chứng xác thực địa phương;
  • – Bản sao giấy khai sinh phô tô công chứng;
  • – 04 ảnh 3×4 có ghi thông tin mặt sau ảnh;
  • – Phong bì ghi rõ thông tin của học sinh để nhà trường liên hệ và gửi giấy báo nhập học.

Các thí sinh sau khi đã hoàn thiện hồ sơ xét tuyển, có thể gửi về địa chỉ tuyển sinh của Nhà trường. Hoặc đăng ký trực tuyến xét tuyển Cao đẳng y dược năm 2018 tại đây.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: Số 4 – Đường Trần Phú – Phường Mộ Lao – Quận Hà Đông – Hà Nội.Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 02466.55.65.75 – 0989.55.99.63.       

(thptquocgia.org tổng hợp)