Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm nay có thay đổi nhiều không? Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội có mức điểm chuẩn khá cao trong năm 2016, tới năm nay 2017 liệu điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ có thay đổi không?
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm nay có thay đổi nhiều...

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm nay có thay đổi nhiều không?

5487
CHIA SẺ

Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội có mức điểm chuẩn khá cao trong năm 2016, tới năm nay 2017 liệu điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ có thay đổi hay không?

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
2 D140231 Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
3 D220202 Ngôn ngữ Nga Tiếng Anh 44 Đánh giá năng lực 70 điểm
4 D220202 Ngôn ngữ Nga Tiếng Nga 44 Đánh giá năng lực 70 điểm
5 D140232 Sư phạm Tiếng Nga Tiếng Anh 44 Đánh giá năng lực 70 điểm
6 D140232 Sư phạm Tiếng Nga Tiếng Nga 44 Đánh giá năng lực 70 điểm
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp Tiếng Anh 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
8 D220203 Ngôn ngữ Pháp Tiếng Pháp 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
9 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp Tiếng Anh 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
10 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp Tiếng Pháp 50 Đánh giá năng lực 70 điểm
11 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Anh 45 Đánh giá năng lực 70 điểm
12 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung 45 Đánh giá năng lực 70 điểm
13 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Tiếng Anh 45 Đánh giá năng lực 70 điểm
14 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Tiếng Trung 45 Đánh giá năng lực 70 điểm
15 D220205 Ngôn ngữ Đức Tiếng Anh 40 Đánh giá năng lực 70 điểm
16 D220205 Ngôn ngữ Đức Tiếng Đức 40 Đánh giá năng lực 70 điểm
17 D220209 Ngôn ngữ Nhật Tiếng Anh 52 Đánh giá năng lực 70 điểm
18 D220209 Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật 52 Đánh giá năng lực 70 điểm
19 D140236 Sư phạm Tiếng Nhật Tiếng Anh 52 Đánh giá năng lực 70 điểm
20 D140236 Sư phạm Tiếng Nhật Tiếng Nhật 52 Đánh giá năng lực 70 điểm
21 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiếng Anh 55 Đánh giá năng lực 70 điểm
22 D220211 Ngôn ngữ ẢRập Tiếng Anh 40 Đánh giá năng lực 70 điểm

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm 2017

Nhìn vào bảng điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm 2016 có thể thấy điểm chuẩn của trường khá cao Ngôn ngữ Đức và Ngôn ngữ Ả Rập có mức điểm chuẩn là 40 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 55 điểm. Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ năm 2017 sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, trong năm nay trường dự kiến lấy điểm chuẩn dao động từ 1 đến 2 điểm các chuyên ngành.

Nguồn: THPTquocgia.org