Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 ngành nào cao nhất?

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành cao nhất trong năm ngoái đó chính là ngành Kế toán với mức điểm 25,5 vậy trong năm nay 2017 điểm chuẩn của trường là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016

Theo đó, ngành có điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 là ngành Quản lý Công và Chính sách học bằng tiếng Anh, là một ngành mới với mức điểm 20,55.

Nếu chỉ tính riêng các ngành đã đào tạo từ trước thì ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2016 là ngành Toán ứng dụng trong kinh tế với mức điểm 20,64. So sánh với năm 2015 thì ngành Toán ứng dụng trong kinh tế có mức điểm chuẩn giảm tới 2,5 điểm ở năm 2016.

Năm 2015 điểm thất nhất là 22,75, cao nhất là 26, chênh nhau là 3,25. Năm 2016 mức chênh lớn hơn, lên tới gần 5 điểm.

Bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán 25.5 Tiêu chí phụ 8.50
2 D310106 Kinh tế quốc tế 25.44 Tiêu chí phụ 8.25
3 D340120 Kinh doanh quốc tế 24.81 Tiêu chí phụ 8.25
4 D340115 Marketing 24.09 Tiêu chí phụ 6.75
5 D340101 Quản trị kinh doanh 24.06 Tiêu chí phụ 7.75
6 D340201 Tài chính – Ngân hàng 24.03 Tiêu chí phụ 7.25
7 D340121 Kinh doanh thương mại 23.76 Tiêu chí phụ 7.50
8 D310101 Kinh tế 23.46 Tiêu chí phụ 7.75
9 D340107 Quản trị khách sạn 23.34 Tiêu chí phụ 8.50
10 D340404 Quản trị nhân lực 23.31 Tiêu chí phụ 7.50
11 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.1 Tiêu chí phụ 7.00
12 D110109 Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) 23.07 Tiêu chí phụ 7.50
13 D310104 Kinh tế đầu tư 23.01 Tiêu chí phụ 7.50
14 D480101 Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) 22.95 Tiêu chí phụ 5.75
15 D380101 Luật 22.92 Tiêu chí phụ 6.50
16 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 22.35 Tiêu chí phụ 7.75
17 D340116 Bất động sản 22.05 Tiêu chí phụ 8.25
18 D340202 Bảo hiểm 21.75 Tiêu chí phụ 6.75
19 D220201 Ngôn ngữ Anh 28.76 Tiêu chí phụ 7.50
20 D620115 Kinh tế nông nghiệp 21.51 Tiêu chí phụ 7.00
21 D110105 Thống kê kinh tế 21.45 Tiêu chí phụ 7.25
22 D110107 Kinh tế tài nguyên 21 Tiêu chí phụ 6.00
23 D110106 Toán ứng dụng trong kinh tế 20.64 Tiêu chí phụ 7.25
24 D310103 Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) 20.55 Tiêu chí phụ 6.50
25 D110110 Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) 26.16 Tiêu chí phụ 6.50

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017

Có thể thấy rằng, điểm chuẩn của năm 2015 và 2016 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là khá lớn, với mức chệnh lệch lớn nhất là 5 điểm. Trong năm 2017, với sự đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc gia, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân có thể còn giao động nhiều hơn nữa.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là một trong số trường thuộc nhóm trường GX, do vậy việc tuyển sinh và điểm chuẩn cũng sẽ dựa trên số lượng sinh viên đăng ký vào trường. Điểm chuẩn của trường sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc thi THPT Quốc gia năm 2017.

Nguồn: THPTquocgia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *