Đáp án 24 mã đề thi Hóa học thpt quốc gia năm 2017 vừa cập nhật

Đáp án 24 mã đề thi Hóa học thpt quốc gia năm 2017 vừa mới được cập nhật. Để biết đáp án chính xác thí sinh ấn F5 để cùng cập nhật tại đây.

Đáp án 24 mã đề thi Hóa học thpt quốc gia năm 2017 vừa cập nhật

Đáp án 24 mã đề thi Hóa học thpt quốc gia năm 2017 vừa cập nhật.

Đề thi Hóa học THPT quốc gia 2017

Đáp án 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2017 

MÃ ĐỀ 208 

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C 56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C 74. A 75. C 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

ĐANG CẬP NHẬT CÁC MÃ ĐỀ KHÁC ẤN F5.

Ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội Pasteur cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *