Thay đổi trong đề thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Có nhiều thay đổi trong đề thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 để thuận lợi cho thí sinh hơn, các câu hỏi mở, vận dụng thực tiễn tăng dần.

ky-thi-thpt-quoc-gia-2016

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nghiêm túc hoàn thiện

Đổi mới tại quy chế kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đặt ra yêu cầu phải tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016. Trong đó, Cục khảo thí sẽ chú trọng đến công tác làm đề thi THPT quốc gia 2016.

Cục Khảo thí cho biết sẽ tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Trong đó, Cục Khảo thí sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi THPT quốc gia.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí cho biết sẽ thực hiện tổng kết, chú trọng đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

ky-thi-thpt-quoc-gia-2016-6

Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi

Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Kỳ thi THPT quốc gia; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác.

Tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác đề thi, công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của Kỳ thi.

“Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ma trận đề thi, đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng các rủi ro và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi”, ông Trinh thông tin.

Nguồn: vtc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *