Từ khóa Từ khóa: "Trường Đại học Y Dược Cần Thơ"

Từ khóa: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021. Theo đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các...