Lưu trữ thẻ: Trường Đại học Luật TPHCM

Thông tin tuyển sinh, điểm sàn, điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM năm 2021

Phương án tuyển sinh năm 2022 Trường Đại học Luật TPHCM

Năm 2022 Trường Đại học Luật TPHCM dự kiến tuyển 2.100 chỉ tiêu đào tạo [...]

Đại học Luật TPHCM công bố điểm sàn trúng tuyển năm 2021

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Trường Đại học Luật TPHCM được công [...]

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh Đại học Luật TPHCM năm 2021

Trường Đại học Luật TPHCM thông báo tuyển 2.100 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành [...]

Đại học Luật TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2021

Trường Đại học Luật TPHCM thông tin tuyển sinh Đại học năm 2021 với 2 [...]