Từ khóa Từ khóa: "Trường Công An nhân dân"

Từ khóa: Trường Công An nhân dân

Năm 2022 Bộ Công An đã công bố hướng dẫn tuyển sinh trình độ Đại học CAND chính quy với 8 trường công an...

Bài mới nhất

Vấn đề in sao, vận chuyển và bàn gian đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại Hội đồng thi được Bộ...