Lưu trữ thẻ: Trường Công An

Cập nhật các thông tin liên quan đến tuyển sinh năm 2022 các Trường Công An

Thí sinh xét tuyển vào trường khối công an cần đảm bảo thể lực thế nào?

Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết về công tác sơ tuyển năm 2022 [...]

Các trường khối ngành Công an tổ chức kỳ thi riêng tuyển sinh 2022

Năm 2022, lần đầu tiên các trường khối ngành Công an tổ chức kỳ thi [...]