Lưu trữ thẻ: Thành phố Hà Nội

Hà Nội “sẵn sàng” cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

UBND thành phố Hà Nội cho biết 113 địa điểm thi trên địa bàn đã [...]