Lưu trữ thẻ: nhóm GX

Các trường nhóm GX công bố ngưỡng điểm xét tuyển

Các trường tốp đầu thuộc nhóm GX như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh [...]