Từ khóa Từ khóa: "HV Phòng không – không quân"

Từ khóa: HV Phòng không – không quân

Học viện Phòng không - Không quân công bố chỉ tiêu tuyển sinh thí sinh đặc cách tốt nghiệp và mức điểm xét học...