Lưu trữ thẻ: điểm chuẩn trúng tuyển

Các trường ĐH cả nước hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Tính đến thời điểm này, tất cả các trường đại học trên cả nước đã [...]

Nhóm trường GX hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1

Đến ngày hôm qua, 14/8, toàn bộ 12 trường trong nhóm GX đã công bố [...]

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Kinh Tế Quốc Dân 2016

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của  năm [...]