Từ khóa Từ khóa: "Đại học Y Dược Hải Phòng"

Từ khóa: Đại học Y Dược Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2021

Trường Đại học Y dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển bổ sung năm 2022 các ngành Y khoa, y học dự phòng,...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh bổ sung chi tiêu trình độ Đại học hệ...

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đào tạo hệ đại học chính quy ngành Y Khoa...