Lưu trữ thẻ: Đại học Y Dược Hải Phòng

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2021

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung Đại học Y dược Hải Phòng năm 2022

Trường Đại học Y dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển bổ sung năm [...]

Đại học Y Dược Hải Phòng xét tuyển bổ sung chỉ tiêu năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh [...]

Thông tin xét tuyển bổ sung Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2021

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đào [...]