Lưu trữ thẻ: Đại học Tôn Đức Thắng

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Quy định quy đổi điểm IELTS tại các Trường Đại học như thế nào?

Chứng chỉ IELTS đang dần là tạo cho thí sinh nhiều cơ hội xét tuyển [...]

Điểm chuẩn học bạ THPT và ƯTXT đợt 1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã công bố điểm [...]

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 [...]