Lưu trữ thẻ: Đại học Ngoại ngữ

Cập nhật thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh 2023

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội dự [...]

Phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2022

Năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ (TV Trường ĐHQG Hà Nội) thông báo dự [...]