Từ khóa Từ khóa: "Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng"

Từ khóa: Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh, xét tuyển bổ sung Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021

Năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng dự kiến xét tuyển 917 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Điều dưỡng...

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 2...