Lưu trữ thẻ: Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh, xét tuyển bổ sung Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh 2022

Năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng dự kiến xét [...]

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng [...]