Lưu trữ thẻ: Chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Quy định quy đổi điểm IELTS tại các Trường Đại học như thế nào?

Chứng chỉ IELTS đang dần là tạo cho thí sinh nhiều cơ hội xét tuyển [...]

Thí sinh có rơi vào “thế khó” khi địa điểm thi chứng chứng tiếng Anh bị giảm?

Chứng chỉ IELTS là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực tiếng Anh của [...]